+48 509 392 607
womics@wp.pl
WOMICS
ul.Lipowa 3
78-550 Czaplinek

Ochrona Danych

Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest WOMICS Władysław Opałka , ul. Lipowa 3 78-550 Czaplinek

Kontakt:

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem ul. Lipowa 3 78-550 Czaplinek , telefonicznie: +48 509392607  lub mailowo: womics@wp.pl

Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu prowadzenia naszych kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, np. wysyłania informacji handlowych o naszych towarach i usługach.

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych lub podmiotom trzecim w celu komunikacji marketingowej, np. Fresh Mail; powierzenie danych ma charakter czysto techniczny i służy wyłącznie do zrealizowania wysyłki informacji handlowej.

Twoje dane osobowe wykorzystujemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególnoś

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • odpowiedź na Twoje wiadomości przekazywane do doneta.pl za pośrednictwem poczty email, telefonicznie lub osobiście, w sytuacji, gdy nie są one związane z realizacją Zamówienia;.
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)
 • organizacja promocji i konkursów;
 • prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych  lub usług i produktów osób trzecich;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Jeśli cofniesz zgodę na przesyłanie przez nas Tobie informacji handlowych o naszych towarach i usługach, Twoje dane nie będą już przez nas wykorzystywane do tych celów. Możemy je jednak przechowywać przez dłuższy okres m.in. w związku z okresem przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych łączących Ciebie z nami.

Twoje prawa:

 1. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. W każdym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w celach marketingowych naszych Towarów i usług, wysyłając do nas komunikat na maila: womics@wp.pl lub za pośrednictwem każdej wysłanej do Ciebie wiadomości, zawierającej naszą ofertę,
 3. Masz prawo do przenoszenia swoich danych, które dostarczyłeś nam w związku z wyrażoną zgodą na ich przetwarzanie lub które pozyskaliśmy o Tobie w sposób zautomatyzowany,
 4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych o naszych produktach i usługach jest dobrowolne.

zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących działalności, produktów i usług WOMICS Władysław Opałka, drogą elektroniczną, na podany przeze mnie adres e-mail

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Strony WWW - doneta.pl